GIỚI THIỆU
CÁC TỔ CHỨC HỮU NGHỊ THÀNH VIÊN
TIN TỨC - SỰ KIỆN
LIÊN KẾT
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online:
32
Số lượt truy cập:
285531
Giai đoạn 2023 - 2025: Phú Thọ dự kiến sắp xếp đối với 80 đơn vị hành chính cấp xã
Cập nhật lúc: 11:00 AM, ngày 01/12/2023

Ngày 24/11/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ ký ban hành Phương án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2023 - 2025, trình Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương xem xét, phê duyệt. Theo đó, giai đoạn 2023 - 2025 tỉnh Phú Thọ đề nghị giữ nguyên đơn vị hành chính cấp huyện (13 huyện, thành, thị); sắp xếp, điều chỉnh đối với 80 đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã.

 

 

 

Thực hiện sắp xếp đối với 80 ĐVHC cấp xã

 

Giai đoạn 2023 - 2025, tổng số ĐVHC cấp xã tỉnh Phú Thọ thực hiện sắp xếp gồm 80 ĐVHC. Trong đó, có 53 ĐVHC cấp xã thuộc diện sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025 (2 phường, 51 xã) và 27 ĐVHC cấp xã liền kề (2 phường, 5 thị trấn, 20 xã).

 

Số ĐVHC cấp xã hình thành sau sắp xếp: 32 ĐVHC (trong đó: 2 phường, 5 thị trấn và 25 xã). Số ĐVHC cấp xã giảm sau sắp xếp là 48 xã. Số lượng ĐVHC cấp xã tỉnh Phú Thọ sau khi sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025 là 177 ĐVHC (trong đó: 15 phường, 11 thị trấn, 151 xã).

 

Thành phố Việt Trì sẽ thành lập 2 ĐVHC mới trên cơ sở sắp xếp 4 ĐVHC hiện tại. Cụ thể: Sáp nhập phường Vân Cơ và phường Nông Trang; dự kiến nơi đặt trụ sở làm việc của ĐVHC mới tại trụ sở hiện tại phường Nông Trang.

 

Sáp nhập phường Thọ Sơn và phường Bến Gót; dự kiến nơi đặt trụ sở làm việc của ĐVHC mới tại trụ sở hiện tại phường Bến Gót.

 

Sau sắp xếp, thành phố Việt Trì có 20 ĐVHC cấp xã (giảm 2 ĐVHC).

 

Huyện Đoan Hùng sẽ thành lập 6 ĐVHC mới trên cơ sở sắp xếp 14 ĐVHC hiện tại. Cụ thể:

Sáp nhập 3 xã Chân Mộng, Minh Phú và Vụ Quang; dự kiến nơi đặt trụ sở làm việc của ĐVHC mới tại trụ sở hiện tại xã Minh Phú.

 

Sáp nhập 3 xã Minh Tiến, Tiêu Sơn và Yên Kiện; dự kiến nơi đặt trụ sở làm việc của ĐVHC mới tại trụ sở hiện tại xã Tiêu Sơn.

 

Sáp nhập 2 xã Hùng Long và Vân Đồn; dự kiến nơi đặt trụ sở làm việc của ĐVHC mới tại trụ sở hiện tại xã Hùng Long.

 

Sáp nhập 2 xã Vân Du và xã Chí Đám; dự kiến nơi đặt trụ sở làm việc của ĐVHC mới tại trụ sở hiện tại xã Chí Đám.

 

Sáp nhập 2 xã Minh Lương và xã Bằng Doãn; dự kiến nơi đặt trụ sở làm việc của ĐVHC mới tại trụ sở hiện tại xã Bằng Luân.

 

Sáp nhập xã Sóc Đăng và thị trấn Đoan Hùng; dự kiến nơi đặt trụ sở làm việc của ĐVHC mới tại trụ sở hiện tại thị trấn Đoan Hùng.

 

Sau sắp xếp, huyện Đoan Hùng có 14 ĐVHC cấp xã (giảm 8 ĐVHC).


Huyện Hạ Hòa sẽ thành lập 5 ĐVHC mới trên cơ sở sắp xếp 12 ĐVHC hiện tại. Cụ thể:

 

Sáp nhập 3 xã Bằng Giã, Minh Côi và Văn Lang; dự kiến nơi đặt trụ sở làm việc của ĐVHC mới tại trụ sở hiện tại xã Văn Lang.

 

Sáp nhập 2 xã Lang Sơn, Yên Luật; dự kiến nơi đặt trụ sở làm việc của ĐVHC mới tại trụ sở hiện tại xã Lang Sơn.

 

Sáp nhập 3 xã Phương Viên, Gia Điền, Ấm Hạ; dự kiến nơi đặt trụ sở làm việc của ĐVHC mới tại trụ sở hiện tại xã Ấm Hạ.

 

Sáp nhập 2 xã Hà Lương, Đại Phạm; dự kiến nơi đặt trụ sở làm việc của ĐVHC mới tại trụ sở hiện tại xã Đại Phạm.

 

Sáp nhập xã Minh Hạc và thị trấn Hạ Hòa; dự kiến nơi đặt trụ sở làm việc của ĐVHC mới tại trụ sở hiện tại thị trấn Hạ Hòa.

 

Sau sắp xếp, huyện Hạ Hòa có 13 ĐVHC cấp xã (giảm 7 ĐVHC).

 

Huyện Thanh Ba sẽ thành lập 5 ĐVHC mới trên cơ sở sắp xếp 14 ĐVHC hiện tại. Cụ thể:

 

Sáp nhập 3 xã Vân Lĩnh, Đông Lĩnh và Đại An; dự kiến nơi đặt trụ sở làm việc của ĐVHC mới tại trụ sở hiện tại xã Đông Lĩnh.

 

Sáp nhập 3 xã Võ Lao, Khải Xuân và Ninh Dân; dự kiến nơi đặt trụ sở làm việc của ĐVHC mới tại trụ sở hiện tại xã Võ Lao.

 

Sáp nhập 3 xã Thanh Hà, Sơn Cương và Chí Tiên; dự kiến nơi đặt trụ sở làm việc của ĐVHC mới tại trụ sở hiện tại xã Sơn Cương.

 

Sáp nhập 3 xã Đỗ Xuyên, Đỗ Sơn và Lương Lỗ; dự kiến nơi đặt trụ sở làm việc của ĐVHC mới tại trụ sở hiện tại xã Đỗ Xuyên.

 

Sáp nhập xã Đồng Xuân và thị trấn Thanh Ba; dự kiến nơi đặt trụ sở làm việc của ĐVHC mới tại trụ sở hiện tại thị trấn Thanh Ba.

 

Sau sắp xếp, huyện Thanh Ba có 10 ĐVHC cấp xã (giảm 9 ĐVHC).

 

Huyện Cẩm Khê sẽ thành lập 4 ĐVHC mới trên cơ sở sắp xếp 12 ĐVHC hiện tại. Cụ thể: Sáp nhập 3 xã Tuy Lộc, Ngô Xá và Thụy Liễu; dự kiến nơi đặt trụ sở làm việc của ĐVHC mới tại trụ sở hiện tại xã Thụy Liễu.

 

Sáp nhập 3 xã Cấp Dẫn, Xương Thịnh và Sơn Tình; dự kiến nơi đặt trụ sở làm việc của ĐVHC mới tại trụ sở hiện tại xã Xương Thịnh.

 

Sáp nhập 3 xã Phú Khê, Tạ Xá và Yên Tập; dự kiến nơi đặt trụ sở làm việc của ĐVHC mới tại trụ sở hiện tại xã Phú Khê.

 

Sáp nhập 3 xã Phú Lạc, Chương Xá và Văn Khúc; dự kiến nơi đặt trụ sở làm việc của ĐVHC mới tại trụ sở hiện tại xã Phú Khê.

 

Sau sắp xếp, huyện Cẩm Khê có 16 ĐVHC cấp xã (giảm 8 ĐVHC).

 

Huyện Phù Ninh sẽ thành lập 3 ĐVHC mới trên cơ sở sắp xếp 9 ĐVHC hiện tại. Cụ thể:

 

Sáp nhập 3 xã Phú Nham, Gia Thanh và Tiên Du; dự kiến nơi đặt trụ sở làm việc của ĐVHC mới tại trụ sở hiện tại xã Tiên Du.

 

Sáp nhập 3 xã Bảo Thanh, Hạ Giáp và Trị Quận; dự kiến nơi đặt trụ sở làm việc của ĐVHC mới tại trụ sở hiện tại xã Hạ Giáp.

 

Sáp nhập 3 xã Liên Hoa, Lệ Mỹ và Phú Mỹ; dự kiến nơi đặt trụ sở làm việc của ĐVHC mới tại trụ sở hiện tại xã Phú Mỹ.

 

Sau sắp xếp, huyện Phù Ninh có 11 ĐVHC cấp xã (giảm 6 ĐVHC).

 

Huyện Lâm Thao sẽ thành lập 1 ĐVHC mới trên cơ sở sắp xếp 3 ĐVHC hiện tại. Cụ thể:

Sáp nhập 3 xã Xuân Huy, Thạch Sơn và Xuân Lũng; dự kiến nơi đặt trụ sở làm việc của ĐVHC mới tại trụ sở hiện tại xã Xuân Huy.

 

Sau sắp xếp, huyện Lâm Thao có 10 ĐVHC cấp xã (giảm 2 ĐVHC).

 

Huyện Tam Nông sẽ thành lập 3 ĐVHC mới trên cơ sở sắp xếp 6 ĐVHC hiện tại. Cụ thể:

 

Sáp nhập 2 xã Thanh Uyên, Hiền Quan; dự kiến nơi đặt trụ sở làm việc của ĐVHC mới tại trụ sở hiện tại xã Thanh Uyên.

 

Sáp nhập 2 xã Quang Húc, Tề Lễ; dự kiến nơi đặt trụ sở làm việc của ĐVHC mới tại trụ sở hiện tại xã Tề Lễ.

 

Sáp nhập xã Hương Nộn và thị trấn Hưng Hóa; dự kiến nơi đặt trụ sở làm việc của ĐVHC mới tại trụ sở hiện tại thị trấn Hưng Hóa.

 

Sau sắp xếp, huyện Tam Nông có 9 ĐVHC cấp xã (giảm 3 ĐVHC).


Huyện Thanh Thủy sẽ thành lập 3 ĐVHC mới trên cơ sở sắp xếp 6 ĐVHC hiện tại. Cụ thể:

Sáp nhập 2 xã Đoan Hạ và Bảo Yên; dự kiến nơi đặt trụ sở làm việc của ĐVHC mới tại trụ sở hiện tại xã Đoan Hạ.

 

Sáp nhập 2 xã Thạch Đồng và Xuân Lộc; dự kiến nơi đặt trụ sở làm việc của ĐVHC mới tại trụ sở hiện tại xã Xuân Lộc.

 

Sáp nhập xã Tân Phương và thị trấn Thanh Thủy; dự kiến nơi đặt trụ sở làm việc của ĐVHC mới tại trụ sở hiện tại thị trấn Thanh Thủy.

 

Sau sắp xếp, huyện Thanh Thủy có 8 ĐVHC cấp xã (giảm 3 ĐVHC).

 

Kế hoạch và lộ trình thực hiện Năm 2023: Hoàn thành xây dựng phương án chi tiết, phương án tổng thể sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2023 - 2025, báo cáo Trung ương thẩm đinh, phê duyệt. Triển khai xây dựng đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã thuộc diên sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025.

 

Năm 2024: Hoàn thiện Đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã tỉnh Phú Thọ, giai đoạn 2023 - 2025 báo cáo Chính phủ. Sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; kiện toàn tổ chức bộ máy tại các cơ quan, đơn vị hình thành sau sắp xếp. Xây dựng, ban hành chính sách hỗ trợ giải quyết cán bộ, công chức, viên chức người lao động dôi dư nghỉ hưu, thôi việc.

 

Năm 2025: Lãnh đạo, chỉ đạo các ĐVHC cấp huyện, cấp xã hình thành sau sắp xếp đi vào hoạt động ổn định, hiệu quả. Triển khai giải quyết các nhiệm vụ và thực hiện chế độ, chính sách của tổ chức, công dân do tác động của việc sắp xếp ĐVHC. Đồng thời, sơ kết rút kinh nghiệm công tác sắp xếp ĐVHC giai đoạn 2023 - 2025; chủ động triển khai lộ trình, phương án sắp xếp ĐVHC giai đoạn 2026 -2030.

 

Do đặc thù của tỉnh trung du, tỉnh Phú Thọ có nhiều ĐVHC cấp huyện, cấp xã chưa đảm bảo về diện tích tự nhiên, quy mô dân và thuộc diện sắp xếp theo quy định. Ngoài việc dự kiến phương án thực hiện sắp xếp 80 ĐVHC cấp xã giai đoạn 2023 - 2025, giai đoạn 2026 - 2030 tỉnh Phú Thọ có 6 huyện và trên 20 ĐVHC cấp xã thuộc diện sắp xếp. Để đảm bảo triển khai hiệu quả việc sắp xếp ĐVHC cấp xã giai đoạn 2023 - 2025, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp cấp ủy, chính quyền cấp huyện rà soát các phương án để lựa chọn, thống nhất phương án sắp xếp đảm bảo vừa thuận lợi, phù hợp về địa hình, vừa đồng nhất về tập quán sản xuất, kinh doanh và tập quán văn hóa giữa các địa phương sắp xếp; đồng thời đảm bảo sự định hướng đồng bộ, thống nhất với việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2026 - 2030. Với mục tiêu tập trung chỉ đạo việc sắp xếp ĐVHC cấp xã đạt hiệu quả, UBND tỉnh Phú Thọ đề nghị Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương sớm thẩm định, cho ý kiến phương án tổng thể để tỉnh Phú Thọ có cơ sở triển khai thực hiện.

Chi tiết: Images/file/phuong%20an%20tong%20the%20sap%20xep%20dvhc%20cap%20huyen%20cap%20xa%20gd%202023%20-%202025-12.pdf

 

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ


Các tin khác:

Việt Nam nghiên cứu mở rộng chính sách miễn thị thực

Việt Nam về đích thứ 5 tại giải đua thuyền vòng quanh thế giới

Việt Nam là đối tác ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Liên bang Nga

Tết Việt tại trường Đại học Rajabhat Udonthani (Thái Lan)

Thái Lan coi trọng việc bảo tồn, phát triển những địa danh gắn liền quan hệ với Việt Nam

Nhiều cơ hội thúc đẩy sản phẩm đạt tiêu chuẩn Halal Việt Nam vào thị trường Iran

Thống đốc tỉnh Gunma (Nhật Bản) hát tiếng Việt chào mừng Tết Việt Nam

Tăng cường phối hợp thực hiện công tác về người Việt Nam ở nước ngoài

Phát huy vai trò cầu nối của các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

Tết trồng cây nhớ Bác

TÌM KIẾM

VĂN BẢN MỚI
Quyết định 2418/QĐ-BTNMT năm 2010 về Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2011 - 2015

LỊCH
   

LIÊN HIỆP CÁC TỔ CHỨC HỮU NGHỊ TỈNH PHÚ THỌ

 

 

 

Địa chỉ: Số 2187, đường Hùng Vương, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ (Sở Ngoại vụ tỉnh Phú Thọ)

 

Điện thoại: 02103 851.555

 

Email: lhhnphutho@gmail.com