GIỚI THIỆU
CÁC TỔ CHỨC HỮU NGHỊ THÀNH VIÊN
TIN TỨC - SỰ KIỆN
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online:
49
Số lượt truy cập:
264851
Chức năng nhiệm vụ
 

+ Liên Hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Phú Thọ  là tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp; hoạt động có tính chất đặc thù trên lĩnh vực đối ngoại nhân dân; tiến hành vận động, tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân, các đơn vị, tổ chức, cá nhân hoạt động về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, khoa học và các lĩnh vực khác nhằm xây dựng và phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân tỉnh Phú Thọ với nhân dân các nước, các tổ chức Phi chính phủ nước ngoài và các cá nhân ở nước ngoài vì mục tiêu hoà bình, đoàn kết, hữu nghị hợp tác và phát triển.

+ Tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, củng cố và phát triển quan hệ đoàn kết và hữu nghị, cổ vũ và hỗ trợ sự hợp tác về kinh tế, văn hoá, khoa học kỹ thuật và các lĩnh vực khác giữa nhân dân tỉnh Phú Thọ với nhân dân các nước trên thế giới;

Tranh thủ sự đồng tình và ủng hộ rộng rãi của nhân dân thế giới, các tổ chức phi chính phủ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân Việt Nam nói chung và nhân dân tỉnh Phú Thọ nói riêng; đoàn kết kiều bào tỉnh Phú Thọ và những người có cảm tình với tỉnh Phú Thọ hướng về xây dựng quê hương;

Ủng hộ sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa của nhân dân các nước, góp phần vào cuộc đấu tranh chung vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ, phát triển và tiến bộ xã hội.

            Là đầu mối cho công tác phát triển quan hệ, vận động và điều phối viện trợ đối với bên tài trợ là các tổ chức Phi chính phủ nước ngoài và cá nhân nước ngoài nhằm góp phần vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, cứu trợ nhân đạo, bảo vệ môi trường ở tỉnh Phú Thọ.

            Hướng dẫn các thành viên trong hoạt động hoà bình, đoàn kết, hữu nghị, hợp tác quốc tế và vận động điều phối viện trợ Phi chính phủ.

            Tham mưu, đề xuất với Uỷ ban nhân dân tỉnh biểu dương khen thưởng các tổ chức hoà bình, hữu nghị, các tổ chức Phi chính phủ và các tập thể, cá nhân trong và ngoài nước có đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển công tác hoà bình, đoàn kết hữu nghị và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đề xuất các biện pháp chấn chỉnh, xử lý đối với các đơn vị, các tổ chức, hội viên có hoạt động vi phạm pháp luật Việt Nam.


Các tin khác

Vị trí địa lý Tỉnh Phú Thọ

Cơ quan thường trực

TÌM KIẾM

VĂN BẢN MỚI
KẾ HOẠCH Triển khai Thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 19/9/2019 của Ban Bí thư và Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ VI Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
Chỉ thị của BAN BÍ THƯ về việc tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò và nâng cao chất lượnglượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong tình hình mới
Hiến pháp
Quyết định 2418/QĐ-BTNMT năm 2010 về Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2011 - 2015

LỊCH
   

LIÊN HIỆP CÁC TỔ CHỨC HỮU NGHỊ TỈNH PHÚ THỌ

Địa chỉ: Số nhà 2187 Đường Hùng Vương, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 02103851555

Email: lhhnphutho@gmail.com