GIỚI THIỆU
CÁC TỔ CHỨC HỮU NGHỊ THÀNH VIÊN
TIN TỨC - SỰ KIỆN
LIÊN KẾT
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online:
5
Số lượt truy cập:
378539
Nhiệm vụ & Quyền hạn Liên hiệp CTCHN tỉnh Phú Thọ
 

 

Nhiệm vụ:

 

Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Phú Thọ nhiệm vụ:

 

          1. Tiến hành các hoạt động nhằm:     

          a) Tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, củng cố và phát triển quan hệ đoàn kết và hữu nghị, cổ vũ và hỗ trợ sự hợp tác về kinh tế, văn hoá, khoa học kỹ thuật và các lĩnh vực khác giữa nhân dân tỉnh Phú Thọ với nhân dân các nước;

          b) Tranh thủ sự đồng tình và ủng hộ rộng rãi của nhân dân thế giới, các tổ chức phi chính phủ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân Việt Nam nói chung và nhân dân tỉnh Phú Thọ nói riêng; đoàn kết kiều bào Phú Thọ và những người có cảm tình với Phú Thọ hướng về xây dựng quê hương;

          c) Ủng hộ sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa của nhân dân các nước, góp phần vào cuộc đấu tranh chung vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ, phát triển và tiến bộ xã hội.

          2. Là một đầu mối cho công tác phát triển quan hệ, vận động và điều phối viện trợ đối với bên tài trợ là các tổ chức hoà bình, đoàn kết, hữu nghị, các tổ chức phi chính phủ và cá nhân nước ngoài nhằm góp phần vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội và cứu trợ nhân đạo.

         3. Hướng dẫn các tổ chức thành viên trong hoạt động hoà bình, đoàn kết, hữu nghị, hợp tác quốc tế và vận động điều phối viện trợ phi chính phủ.

          4. Tham mưu, đề xuất với Uỷ ban nhân dân tỉnh khen thưởng các tổ chức hoà bình, hữu nghị, các tổ chức phi chính phủ và các đơn vị, cá nhân trong và ngoài nước có đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển công tác hoà bình, đoàn kết hữu nghị và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đề xuất các biện pháp chấn chỉnh, xử lý đối với các đơn vị, các tổ chức thành viên, hội viên có hoạt động sai trái vi phạm pháp luật Việt Nam.

 

Quyền hạn

 

          Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Phú Thọ có quyền hạn:

 

         1. Thiết lập các mối quan hệ hoà bình, đoàn kết, hữu nghị, hợp tác với các tổ chức tương ứng, các tổ chức phi chính phủ, cá nhân nước ngoài; được tham gia đề xuất các đoàn ra nước ngoài và đón các đoàn nước ngoài vào tỉnh Phú Thọ theo quy định hiện hành của Nhà nước;

         2. Quan hệ trực tiếp với các sơ, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị, Liên hiệp TW Hội để giải quyết các công việc của Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Phú Thọ.

         3. Tham gia ý kiến trong việc xây dựng các chủ trương, Nghị quyết, chính sách và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác đối ngoại nhân dân và được cung cấp thông tin theo quy định trong phạm vi của tỉnh;

         4. Tham mưu với Uỷ ban nhân dân tỉnh trong việc thành lập hoặc giải thể các tổ chức thành viên;

          5. Thực hiện một số nhiệm vụ do Uỷ ban nhân dân tỉnh, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam và Ủy ban MTTQ tỉnh giao.


Các tin khác

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TỈNH PHÚ THỌ

Cơ quan thường trực

TÌM KIẾM

VĂN BẢN MỚI
Quyết định 2418/QĐ-BTNMT năm 2010 về Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2011 - 2015

LỊCH
   

LIÊN HIỆP CÁC TỔ CHỨC HỮU NGHỊ TỈNH PHÚ THỌ

 

 

 

Địa chỉ: Số 2187, đường Hùng Vương, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ (Sở Ngoại vụ tỉnh Phú Thọ)

 

Điện thoại: 02103 851.555

 

Email: lhhnphutho@gmail.com